Jacaylka Gabdhaha

Ku sakhraamay Jacaylka

3
Cutubka 14 Waxaa laga yaabaa 24, 2021
Cutubka 13 Waxaa laga yaabaa 24, 2021

kama baxsan

2.7
Cutubka 9 January 6, 2021
Cutubka 8 January 6, 2021

Rabitaan galmo oo xoogan

3.3
Cutubka 10 December 28, 2020
Cutubka 9 December 28, 2020

socda Saaxiibkay Jaamacada

3.6
Cutubka 10 December 20, 2020
Cutubka 9 December 20, 2020

Maandooriyaha Galmada

3
Cutubka 10 December 20, 2020
Cutubka 9 December 20, 2020

socda Sirta Macalinka

3.7
Cutubka 10 December 19, 2020
Cutubka 9 December 19, 2020

socda Waxaad tahay Riyadeyda

3.8
Cutubka 3 December 19, 2020
Cutubka 2 December 19, 2020

Duo diidan

4.3
Cutubka 10 December 7, 2020
Cutubka 9 December 7, 2020

Muddo ayey soo jirtay!

3.5
Cutubka 10 November 30, 2020
Cutubka 9 November 30, 2020

socda Qalabka albaabada ah

3.9
Cutubka 16 November 30, 2020
Cutubka 15 November 30, 2020

Miyuu wali ogaaday?

4.6
Cutubka 10 November 29, 2020
Cutubka 9 November 29, 2020
x